O patriotycznych postawach – To byli moi uczniowie