Spowiedź świętaCodziennie:
w godz. 6.30 – 7.30, 9.00 – 9.30, 11.00 – 12.00, 18.00 – 19.00

Pierwszy piątek miesiąca
od godz. 16.00