Katolicki Klub Sportowy VICTORIAAdres klubu:
ul. Ks. J. Popiełuszki 4, tel. 15 844 19 48 

Adres sekretariatu:
ul. Hutnicza – Stadion MOSiR, tel./fax: 15 842 01 01

Konto bankowe klubu:
06 1240 2799 1111 0000 3845 6688
PEKAO S.A. oddział Stalowa Wola

E-mail: aniol@pro.onet.pl