Historia ParafiiPo wydarzeniach października 1956 roku staraniem ks. prob. Józefa Skoczyńskiego parafia św. Floriana otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła wg projektu prof. Jana Bogusławskiego i konstruktora inż. Konstantego Jankowskiego. W okresie szykan i stwarzania najrozmaitszych przeszkód 17 października 1961 r. władze wstrzymały w połowie realizacji budowę, by dopiero po 10 latach usilnych starań zezwolić na jej kontynuację już pod kierunkiem nowego proboszcza ks. Władysława Jankowskiego. Drugi etap prac został uwieńczony 2 grudnia 1973 r. poświęceniem nowej świątyni przez kard. Karola Wojtyłę. Oryginalność pomysłu architektonicznego kościoła wyraża się w połączeniu gotyckiej formy z nowoczesną technologią realizacji projektu przez zastosowanie prefabrykowanych elementów z betonu strunowego. Wnętrze kościoła urządzone prowizorycznie, posadzka marmurowa, witraże, organy elektryczne. Obok kościoła wolnostojąca wieża – dzwonnica. W latach siedemdziesiątych pod kierunkiem ks. Proboszcza Edwarda Frankowskiego została wybudowana plebania oraz dom katechetyczny. 20 listopada 1977 r. przy kościele Matki Bożej Królowej Polski została erygowana parafia.

W latach osiemdziesiątych parafia stała się prężnym ośrodkiem, w którym obok intensywnej ewangelizacji robotniczego środowiska realizowano bardzo szeroki program duszpasterstwa społecznego i kulturalnego. 5 marca 1989 r. w kościele Matki Bożej Królowej Polski odbyła się uroczystość konsekracji proboszcza ks. Edwarda Frankowskiego na biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej. Ks. Biskup oprócz sprawowania posługi diecezjalnej kontynuował i rozwijał duszpasterskie i materialne przedsięwzięcia, czego efektem było erygowanie w Stalowej Woli Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL. W latach 1994 – 1998 pod kierunkiem ks. prob. Edwarda Madeja przeprowadzono generalny remont i modernizację kościoła. Dnia 20 września 1998 r. Prymas Polski Kard. Józef Glemp dokonał konsekracji świątyni. W latach 1998 – 2002 zatroszczono się o zagospodarowanie terenu wokół kościoła. Dnia 26 kwietnia 2002 roku przed kościołem stanął pomnik Ojca św. Jana Pawła II. W latach 1998 – 2005 wybudowano nową ochronkę parafialną, którą poświęcił ks. biskup Wacław Świerzawski. Przeprowadzono także remont i modernizację starego budynku Ochronki parafialnej im. św. Brata Alberta. 16 października 2010 roku przy Bazylice powstało Muzeum Jana Pawła II. Parafia posiada akta parafialne od 1978 r.