O patriotycznych postawach – Patriotyzm, to miłość Ojczyzny