Inauguracja EDD 2020 w Gródku nad Dunajcem (13 września 2020)