Historia ParafiiPo wydarzeniach października 1956 roku staraniem ks. prob. Józefa Skoczyńskiego parafia św. Floriana otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła wg projektu prof. Jana Bogusławskiego i konstruktora inż. Konstantego Jankowskiego. W okresie szykan i stwarzania najrozmaitszych przeszkód 17 października 1961 r. władze wstrzymały w połowie realizacji budowę, by dopiero po 10 latach usilnych starań zezwolić na jej kontynuację już pod kierunkiem nowego proboszcza ks. Władysława Jankowskiego. Drugi etap prac został uwieńczony 2 grudnia 1973 r. poświęceniem nowej świątyni przez kard. Karola Wojtyłę. Oryginalność pomysłu architektonicznego kościoła wyraża się w połączeniu gotyckiej formy z nowoczesną technologią realizacji projektu przez zastosowanie prefabrykowanych elementów z betonu strunowego. Wnętrze kościoła urządzone prowizorycznie, posadzka marmurowa, witraże, organy elektryczne. Obok kościoła wolnostojąca wieża – dzwonnica. W latach siedemdziesiątych pod kierunkiem ks. Proboszcza Edwarda Frankowskiego została wybudowana plebania oraz dom katechetyczny. 20 listopada 1977 r. przy kościele Matki Bożej Królowej Polski została erygowana parafia.

W latach osiemdziesiątych parafia stała się prężnym ośrodkiem, w którym obok intensywnej ewangelizacji robotniczego środowiska realizowano bardzo szeroki program duszpasterstwa społecznego i kulturalnego. 5 marca 1989 r. w kościele Matki Bożej Królowej Polski odbyła się uroczystość konsekracji proboszcza ks. Edwarda Frankowskiego na biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej. Ks. Biskup oprócz sprawowania posługi diecezjalnej kontynuował i rozwijał duszpasterskie i materialne przedsięwzięcia, czego efektem było erygowanie w Stalowej Woli Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL. W latach 1994 – 1998 pod kierunkiem ks. prob. Edwarda Madeja przeprowadzono generalny remont i modernizację kościoła. Dnia 20 września 1998 r. Prymas Polski Kard. Józef Glemp dokonał konsekracji świątyni. W latach 1998 – 2002 zatroszczono się o zagospodarowanie terenu wokół kościoła. Dnia 26 kwietnia 2002 roku przed kościołem stanął pomnik Ojca św. Jana Pawła II. W latach 1998 – 2005 wybudowano nową ochronkę parafialną, którą poświęcił ks. biskup Wacław Świerzawski. Przeprowadzono także remont i modernizację starego budynku Ochronki parafialnej im. św. Brata Alberta. 16 października 2010 roku przy Bazylice powstało Muzeum Jana Pawła II. Parafia posiada akta parafialne od 1978 r.


nike tn pas cher golden goose outlet burberry outlet burberry outlet burberry outlet burberry outlet michael kors outlet michael kors outlet michael kors outlet michael kors outlet clip in hair extensions sale hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online